T.C.Milli Eğitim Bakanlığı
Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Ana Menü
Üye Girişi

Üye Adı :
Parola :
 
Yeni Üyelik
Takvim ve Saat
Kasim 2014
Pz Sa Ça Pe Cu Cm Pz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
İstatistikler
     
Bugünkü Giriş:   7
Toplam Giriş:   98586
     
IP : 54.237.57.53
Web sitemizini nasıl buluyorsunuz?
Yeni Web Sayfamız Hakkında Ne Düşünüyorsunuz ?


 
 
İLÇE
 İLÇE

               

                Elmalı Antalya’nın ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İlçe Antalya’nın batısında teke yarımadasında batı Toros dağları üzerinde Elmalı Dağının güney eteklerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 1594 km2, denizden yüksekliği 11502 metre ve Antalya’ya 120 km uzaklıktadır. İlçenin 50 köyü vardır. 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfus 35.000 ilçe merkezi nüfusu 14.700’dür.

 

1-TARİHÇESİ:

                Elmalı antik çağda Likya olarak tanımlanan bölge içindedir. Doğusu Pamfilya (Antalya), batısı Karya (Muğla), kuzeyi Psidısya (Burdur-Isparta), bölgesi ile çevrilmiştir. İlçedeki Karaburun, Semayük, Karataş, Kızılbel, Anıtsal mezarları M.Ö.5.-6.yy ait Likya özelliği taşımaktadır. Bu çevrede yapılan arkeolojik kazılar sonu ortaya çıkan bir oda genişliğindeki anıtsal mezarların duvarları kök boya ile yapılmış devrinin kültürünü yansıtan av sahneleri, balık avı sahneleri, arba ve taht resimleri ile süslüdür(*). İlçede Bayındır Köyü’nde yapılan kazılarla bu çevredeki tümülüsler açılmış. Kazıda elde edilen eserlerin Friglere ait olduğu ortaya çıkmıştır(**) Bölge M.S. 395 yıllarına kadar Romalılar M.S.1080 yıllarına kadar da Bizans hâkimiyetinde kalmıştır. Bölgeye Türklerin yerleşmesi 11.yüzyılda başlamıştır.12. yy da Antalya ile Aydın arasında 200.000 yörük çadırının olduğu belirtilmektedir. (***) Anadolu’nun o zamanki nüfusuna göre bu nüfusun çok yoğun bir nüfus olduğu ortaya çıkmaktadır. İlçemiz köylerinin birçoğu oğuz boylarının isimlerini taşımaktadır. Yuva, Salur, Bayındır, Eymir, Avşar, Bayat gibi...

                Elmalı ve çevresi erken dönemde Selçuklu yönetimine katılmıştır. Anadolu’da Türk yerleşim ve birliğini sağlayan Selçuklu Devleti l. Alaaddin Keykubat’ın saltanatı (1219-1237) zamanında en başarılı ve görkemli günlerini Elmalı ilçesinin yaşadığını söyleyebiliriz.

                Selçuklu Devletinin son yıllarında göller bölgesinde Hamitoğulları Beyliğini kuran Dündar Bey beylikler mücadelesinde Antalya’yı alarak burasını çevresi ile birlikte kardeşi Yunus Beye verir. Bu suretle kurulan ve merkezi Antalya olan Teke Beyliği (1299-1423) diğer Anadolu beylikleri ile kısa bir süre İlhanlıların nüfusu altına girer. İlhanlıların yıkılmasından sonra bağımsızlığına kavuşur. Elmalı ve çevresi Teke Beyliği ile yönetilmiş Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında Teke Liva’sının merkezi idi. Daha sonraları da Teke Beyliğinin uzun bir süre yazlık ikametgahı olmuştur. Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılan Elmalı (1392), Anadolu eyaletine bağlı Teke Livasının merkezi olmuş ve teke Paşaları sürekli burada yaşamışlardır. Kabalı, Emelas ve Elmalı gibi isimlerle tanınmıştır. Ancak bu isimlerin nereden geldiği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 1402 Ankara Savaşının yarattığı boşluktan yaralanmak isteyen Teke Oğullarından Osman Çelebi de Osmanlı kumandanı Firuz Beyoğlu Hamza Bey’in yaptığı ani baskın sonucu öldürülmüş. Yöre tekrar Osmanlıların eline geçmiş Teke Beyliği ile son bulmuştur(1423).

Osmanlı döneminde Liva merkezinin Antalya ya nakledilmesi ile Elmalı kaza olarak kalmış günümüze kadar da hayatiyetini sürdürmüştür.

İlçede Selçuklulardan kalma eserler Kesik Minare (****) yıllarca bakımsız kalmasına rağmen günümüze kadar yaşamıştır. Eser 1991 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilmeye başlamıştır. Çatal Çeşmenin ise hala oluklarında sular akmakta maziden atiye şu beyiti söyler gibidir.

 

Curayı dereyinde abın himmet eden zatın

Babı rahmetin abdal eyleye Allah

Sahibül hayat Garb Abdulgaffar(M 1284).

 

İlçemizin Osmanlı dönemindeki kültür ve yaşayışını ise 1659 yıllarında ilçemizi ziyaret eden meşhur seyyahımız Evliya Çelebi den nakledelim(*****) ELMALI ŞEHRİ: Bu sahranın doğusundan çıkıp geçit vermez. Sesinden insanı dehşet alır: Bir mağara kapısından çıkıp Elmalı şehri altından akar Konya Gölü ne karışır. Bu göl bazı sene taşıp Elmalı sahrasında bütün mahsulleri mahveder. Bu suyun çıktığı yerde Ömer Paşa BİR SAAT UZUNLUĞUNDA DUVAR YAPTIRMIŞTIR. Bir çok köprüler vardır. Bazen bu Seddi dahi aşar. Köprüden geçip bir çeyrek saatte Elmalı şehrinin bağ ve bahçeleri içinden geçtik.

 

(*)bu anıtsal mezarlar turizme açılmamıştır.

(**)kazılarda çıkan eserler Antalya müzesindedir.

(***)Prof. Mehmet ERÖZ Türk Kültürü Araştırmaları sayfa 169.

(****)Şerefesini üst kısmının yıkılmış olmasından dolayı bu isimle anılmaktadır.

(*****)Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.cilt sayfa 169.

 

ELMALI DİYARI ESKİ ELMALI ŞEHRİ

Bu şehrin kuzeyindeki tepede görünür mağaralar vardır. Teke Beyi oğulları zamanında bu mağaranın yerinden (Almalı yeniden almalı) diye ses işitilir. Hiç kimse yıllarca bu mezarı açmaz. Yakup Germiyan oğlunun İshak Fakif adlı bir hocası bu mezar dibinde bir erbain çıkarır. Kadir gecesi dere altın ve gümüş ırmak gibi akar. Teke Beyi oğluna öşrünü verip ve (Almalı ) diye diye bütün Elmalı halkı Tekebay iken Elmalı Bay olup şehrin adı Elmalı kalır. Sonra İshak Fakih Anadolu halkının bay edip bin deve yükü para ile Kütahya ya gelir. Yakup Germiyana bu hazineyi verip bir cami bir medrese bir hamam yapıp Kütahya çarşısı içinde (Sak Fakih)derler. Hala Elmalı şehrinde o mağara meşhurdur. Bu şehir Teke Paşasının tahtıdır. Hassı 328.000’dir.  Paşası sefer sırasında 400 adam ile sefere eşer. Alay Beyisi çeribaşısı vardır. 8 zeamet 392 tımarı vardır. Bu şehrin şeyhülislamı nakibi kethüda yeri yeniçeri serdarı yan ve eşrafı vardır. 150 akçe şerif kazadır. Senede 3.000 kuruş hasıl olur. Adalet üzeri paşasına senede 55 kesesi olur. Kazaları şunlardır. (Ula Elmalı, Kaş, Kalkanlı, Finike, Eğirdir, Adresen-Körfezaşırı, Adalya, İstinaz, Kızılkaya, Teke) Ama bazen Kaş ve Kalkanlı Menteşeye verilir. Elmalı da kale yoktur. Şehir  Elmalı Dağı dibinde dereli tepeli yerde bağ ve bahçeli bir eski şehir olup 32 mahalle, 8888 tahta örtülü evlerdir. 32 mihraptır. Bunlardan en güzeli ketenci Ömer Paşa Camiidir. Çarşı içinde olduğundan cemaati çoktur.İçi ve dışı renkli nakışlarla süslüdür. Kubbesi sanki gökkubbe gibidir. Bu kubbenin etrafında 8 küçük kubbe vardır. Uzunluğu ve genişliği 80 ayaktır. Kıble kapısındaki tarihi budur.

 

Dini İslama şeref verdi Ömer Paşa bugün

Nitekim Faruk-ı azamla zeyin oldu bu din

Şad olup itmamının Yahya didi tarihini

Camii bünyad beytullahı hadi ruknu din(sene 1016).

Pencereler üzerinde lacivert çini ile beyitler yazılmıştır.

 

Tak-ı takat bağlıyıp ifrit-i nefsin boynuna

Asafı hakka riayet kıl süleymanlık budur.

 

 

Ağaçlarla süslü bir avlusu vardır. Bu avlunun dört tarafı medrese hücreleridir ve bir yüksek kubbe dershane dar-i kura var. Hücreler önünde sütunlar üzerinde taklar vardır. Avlusunun ortasında bir şadırvan vardır. Camii kurşun örtülüdür. Velhasıl Anadolu da Manisa ve Amasya dan başka yerde sanatlı bir cami yoktur. Bundan başka eski camii vardır. Bir kimse bu camide 2 rekat kılsa bütün muratlarına nail olur. Bundan başka Şeyh Yusuf Efendi Camii, Ümmi Sinan Efendi Camii, Yeni Camii vardır. Yeni camii, hanım kadınındır. Bunlardan başka 32 mescit 7 çocuk mektebi vardır. Bundan başka vakfı olmayan 7 mektep daha vardır. Çünkü burada Kur’an-ı Kerim’e olan rağbet. Bu yüzden cenabı hak bu şehri bolluk etmiştir. Dört medrese bir imaret 5 hamam vardır. Bunlar tahtalı hamam eski hamam, çavuş hamamı, bey hamamı, karkan hamamıdır. 300 dükkan, 70 değirmen, 3 han vardır. Sokakları inişli yokuşlu kaldırımlıdır. Kıble tarafı bağ ve bahçeliktir. Çeşitli üzüm çınar, kavak ve karaağaçlara sarılmış üzümleri olur. Her tarafında akarsuları vardır. Su ve havası latiftir. Halkı garip dostudurlar. Çoğunlukla takke külah üzerine sarık sararlar. Çuka, farece, boğası kaftan giyerler. Kırk çeşit elması, yedi elvan üzümü, beyaz has ekmeği meşhurdur. Beyaz bezi Denizli bezinden güzeldir. Elmalı ilçesinin kronolojik tarihi genellemesini de şu şekilde verebiliriz.

1.Milattan Önce 9.-14. yy Likya nın efsanevi devri.

2.M.Ö. 14.yy M.Ö. 9. yy Luvitler(Arzava Krallığı  Devri).

3.M.Ö. 9.yy M.Ö. 546 Likyalılar.

4.M.Ö. 546 M.Ö.333 persler(Satrapları Devre).

5.M.Ö.333 M.Ö.190 (B.İskender ve Halefleri Devri).

6.M.Ö.190 M.S.395 Romalılar Devri.

7.M.S.395 M.S.1080 Bizanslılar Devri

8.M.S.1080 M.S.1324 Selçuklular Devri

9.M.S.1324 M.S. 1423 Teke Beyliği Devri.

10.M.S.1423 M.S.1920 Osmanlı  Devri.

 

 

      2. Elmalı ’nın Fiziki, İdari ve Sosyal Yapısı

 

Tablo 1 :  Antalya Fiziki Bilgiler     

Yüzölçümü

 

En yüksek nokta

Kızlar Sivrisi–3 086 m

Önemli akarsular  ve Barajlar  

Çayboğazı Barajı

Doğal göller

Avlan (8 km²), Karagöl Sazlığı (10 km²), Söğüt (40 km²), Eğri Göl (3 km²)

İle Uzaklığı           

110 km

              Elmalı ilçesi haritasal olarak Antalya'nın güney batısında ve yaklaşık olarak 110 km. mesafesinde bulunan bir yayladır. Denizden yüksekliği 1051 metre olan yerleşimde, son nüfus sayımına göre 14700 kişi yaşamaktadır. Elmalı ilçesine bağlı 50 köy 2 tanede belde bulunmaktadır. Tarihi açısından bölgenin en eski yerleşimlerinden birisi olan ELMALI'da tarihde Likyalılar, Persler ve birçok Antik çağ medeniyeti yaşamıştır. Yakın tarihimizde ise Selçuklu ve Osmanlı Devleti’ne ev sahipliği yapan yerleşimde 100 yıl öncesine kadar birçok Rum ve Ermeni ailesi yaşamaktaydı.

Antalya ilinin batısında ve iç kesiminde dağlık bir alanda yer alan Elmalı, Batı Torosların kolları ile engebeleşmiştir. Bunlardan güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Muğla ile doğal sınırı oluşturan Akdağ ve yükseklikleri 2.000 metreyi geçen tepeler Susuz ve Kohu Dağları yöredeki belli başlı engebelerdir. Torosların kolu olan Beydağları ile çevrili olup, şehir merkezinin bulunduğu yer adeta bir çanağı andırır. Bu çanak içerisinde, Elmalı, Akçay, Avlan, Bozhüyük, ve Gölova ovaları vardır. Akarsuları düzenli bir rejim göstermez.

Elmalı'yı çevreleyen dağlar zengin bir orman örtüsü ile kaplanmıştır. Özellikle katran ağacı olarak bilinen Lübnan sediri eski çağlarda gemi yapımında, saray ve mabetlerin işaatında, firavun ve yüksek yöneticilerin tabutlarında kullanılmıştır. Bunların reçinesinden de mumyalamada yararlanılmıştır. Bu yöreden gönderilen sedir kerestesi, Ortadoğu'da demiryolu yapımında travers olarak kullanılmıştır.

 

Mağaralar yönünden zengin olan ilçenin Kızılcaköyü kuzeyinde Eminağa ini, 5 km. güneydoğusunda Karagöl’ün sularını çeken Karagöl Düdeni, Yörenler Köyü’nun bir kilometre güneyinde Odun Attı Taş, 20 km. uzaklıktaki Yuva Yayla yolu üzerinde içinde sarkıtlar bulunan Yuva Köyü Mağarası, 1 km. batıda içinde yine sarkıt ve dikitler bulunan Türkmen Mağaraları vardır. Ayrıca Karasulak ve Çağbağlıyaka mevkiinde yeraltı nehri sanılan ve gürültü çıkaran bir yeraltı nehrinin varlığından da söz edilmektedir.

 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır :

Cumhuriyet dönemine yetişmiş son dönem Osmanlı ulemasından olan Elmalılı Hamdi Yazır, hazırladığı Kuran-ı Kerim tefsiri ile herkes tarafından tanınmıştır.

              Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Müslüman Türk halkının İslam dinini daha iyi anlayabilmesi için büyük çabalar sarf etmiş bir İslam alimidir. 1877 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Babası, Elmalı Mahkemesi’nde başkatiplik yapan Numan Efendi’dir. Annesi ise Elmalı alimlerinden Mehmet Efendi’nin kızı Fatma Hanım’dır.

              Cumhuriyet’in ilanı ile çalışmalarına yirmi yıl kadar evinde devam etmiştir. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, Türk Milletinin dini kaynağından öğrenebilmesi amacıyla “Hak Dini Kur’an Dili” tefsirini hazırlamıştır. Türk İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan bu eser, Elmalılı Hamdi Efendi tarafından yirmi yılda tamamlanmıştır.

 

Kırkpınar’dan daha eski bir geçmişe sahip olan Elmalı Yeşilyayla Güreşleri en önemli organizasyonudur. Yaklaşık 850 güreşçinin katıldığı güreşler Eylül ayının ilk haftalarında düzenlenir. 

 

Arkeolojik Eserler  :

İlçe sınırları içerisinde tarih öncesine ait hayat izleri taşıyan kalıntılar olan höyükler, eski eserler bakımından bakir inceleme alanlarıdır. Beyler, Semahöyük ve Müren höyükleri en önemlilerindendir. Amerika Bryn Mawr Kolleji adına Prof. Macteld Mellink yönetiminde yapılan Semahöyük-Karataş mevkiindeki arkeolojik kazılar olumlu sonuçlar vermiş,  M.Ö. 2000-2500 yıllarının yerleşim kalıntılarını gün ışığına çıkarmıştır. 1963 yılında başlayan bu kazılar yaz aylarında devam etmektedir. Halen Karaburun ve Kızılbel Kral Mezarları'nın onarım ve koruma çalışmaları sürdürülmektedir. M.Ö. 450 yıllarında yapıldığı rivayet edilen bu mezarların duvarlarının iç alanları çepçevre renkli mozaik ve fresklerle süslenmiş av ve savaş sahneleri renk ve canlılığını koruyarak günümüze kadar ulaşabilen nadir eserlerdendir. Hacıyusuflar ve Yuva köyleri yanındaki Likya ve Roma kalıntıları tarihi ve turistik yerlerdendir.

Elmalı'da bulunan ve Yüzyılın definesi olarak nitelenen elmalı sikkeleri 1984 yılında Antalya-Elmalı yolunun hemen kuzeyinde, Karaburun Tümülüsü ile Gökpınar köyü arasında bulunmuştur. 14 tanesi Decadrachme, 1,100 adedi Likya Staterlnden oluşan toplam 1.900 adet gümüş antik sikkeden oluşan bu defıne, antika kaçakçıları tarafından Amerika’ya kaçırılmıştır. Özel bir kişinin malı olarak Boston Museum Fine Art’da bulunurken, Gazeteci Özgen Acar tarafından bu sikkeler tespit edilmiştir. Özgen Acar'ın bu konuda yaptığı yayın üzerine, Kültür Bakanlığı konunun üzerine eğilmiş, açılan davalar sonucunda 1999 yılı başlarında bunlardan 1.676 adedi Türkiye’ye getirilmiştir.

 

 

Tarihi Eserler 

Ömer Paşa Camii : Elmalı merkezinde yer almakta olan Cami, Ketenci Ömer Paşa tarafından 1602(1016 Hicri) tarihinde yaptırılmıştır. Elmalı'nın olduğu kadar Antalya ilinde en büyük yapısı olan Ömer Paşa Camii, camlı kapısı üzerindeki kitabesinden de anlaşılacağı üzere XVII. yüzyıl başında yapılmış olup, Klasik Osmanlı mimari tarzındadır.


Kesik Minare : Çarşı meydanında Ömer Paşa Camii karşısında tek bir minare olarak bulunmaktadır. Minare Selçuklu eseridir.

Medreseler : 1602(1016 Hicri) tarihinde Ketenci Ömer Paşa tarafından camii ile birlikte yaptırılan Ömer Paşa Medresesi 24 kubbe 12 revaklı kesme taş ve dövme demirden yapılmıştır. Camii’nin hemen karşısında bulunmaktadır.

 

Türbeler :

Abdül Vehhat (Vahab-ı Ümmi) Türbesi; Şehrin kuzeyinde en üst kısımdadır.

Abdal Musa Türbesi: Elmalı Tekke köyündedir. Abdal Musa tekkesi'nin yapılışına ait bir yazı bulunmamakta ise de eserin XIII. yüzyılda yapıldığı ileri sürülmektedir.

 

Külliyeler
Sinan-i Ümmı Külliyesi Camii : Sinan-i Ümmi kendi adını taşıyan külliyesindeki türbesine defnedilmiştir.

Kütüphaneler : Elmalı Halk Kütüphanesi, eski tahsil ve kültüre esas olan medreseler, kaldırılınca başta Sinan-i Ümmi, Hatıpzade, Babazade Medreselerinin kütüphaneleri 1926 yılında birleştirilerek bugünkü Elmalı Halk Kütüphanesinin esası kurulmuştur bugün XVI. yüzyılda Ketenci Ömer Paşa tarafından yaptırılan binada hizmet vermektedir. 595 Yazma Eser, toplam 19938 adet kitabı bulunmaktadır. Kendi bünyesi içinde bir de çocuk kütüphanesi vardır.

 

Hanlar,  Hamamlar

Bey Hamamı : Ömer Paşa Camii batısında bulunan bu hamamın klasik devirde yapıldığı sanılmaktadır. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği hamamının XVI. yüzyılın sonu XVIII. yüzyılın başlarına ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kışlalar                :
             Elmalı'nın girişinde bulunan askeriye kışlasına 1934'de 20. Dağ Alayı geldi ve 1940' da gitti. 1914'de Tugay Komutanlığı geldi, 1944'te gitti. Şu anda Karayollarının eşya deposu olarak kullanılmaktadır.

Çeşmeler ve Kuyular:

Çatalçeşme, Elmalı çarşı içinde Selçuklular zamanında yapılmış,  kesik Minarenin hemen arkasında Çatalçeşme adı ile anılır. Çeşmenin üzerindeki Kitabede 1284 tarihi ve şunlar yazılıdır.


"Curayı dareyinde bu abın himmet eden zatın
Babı Rahmetin - Abdal eyleye Allah
Sahübül hayat gasb Abdül gaffar"

Kaplıcalar,  İçmeler, Ilıcalar 

Aynı kaynakları olan Cemre Pınar ile Ilık Pınarın kireç nispeti çok düşük olduğu için böbreklerinde kum ve taş olanlar tarafından içme suyu olarak kullanılır. Elmalı'nın batı eteğinde uzanan Pınarı ile Aksivri Pınarı da aynı şifayı verir.

Kaleler:


Elmalı, Çobanisa-Gilevgi köyü arasındaki tarihi Helenistik devri Gilevgi kalesi bulunmaktadır.

Doğal Güzellikler
Tescilli değildir. Ördübek, Tekke, Dokuzgöl, Çam Kuyuları orman bölgeleri ilçenin dinlenme ve piknik yerleridir.

Su Kaynakları:

Pınarbaşları,  Baranda kaynağı, Karapınar, Kazanpmar, Tahılpınar, Pınarbaşı gibi kaynaklar bulunmaktadır.
Çınar ve Ulu Ağaçlar
a) Arslan Ardıç
b) Koç Sedir
c) Şah Ardıç
ç) Sedir Tabiat Ormanı
d) Gelendost

Yayla Adları
Tekke Orman Bölgesinde Sevindik Orman Bölgesinde Araştırma Orman Bölgesinde Çığlıkara Orman Bölgesinde Akçay yolu üzerinde
a) Yuva Yaylası
b) Baranda Yaylası
c) Kohu Dağı Yaylası
ç) Serkiz Alanı Yaylası
d) Kızılöz ve Kızılcadağ yaylası


Hava Durumu
ANTALYA
ANTALYA
BURDUR
BURDUR
DENIZLI
DENIZLI
Dilek ve Önerileriniz
Link Sepeti
Milli Eğitim Bakanlığı
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Elmalı Kaymakamlığı
Veli Bilgilendirme
Resmi Gazete
Elmalı Belediyesi
Avrupa Birliği
EVRAK ZİNCİRİ
İlbap
Teknoloji
TÜM RESMİ KURUM VE KURULUŞ ADRESLERİ
E-Okul
MEBBİS
E-Eğitim
Benimle Oynarmısın
Eğitime Destek
İnternet İhbar Hattı
MEB GENÇ
MESLEK LİSESİ
Şehit Öğretmenlerimiz
100 Temel Eser
e-MEVZUAT
Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi
Bu benim eserim
Eğitek Çağrı Merkezi
Avrupa okul ortaklıkları
 
 
 
Banner
 
     E-Okul   MEBBİS   E-Eğitim   Benimle Oynarmısın   Eğitime Destek   Bilgisarlı Eğitime Destek   E-Mezun   İnternet İhbar Hattı   MEB GENÇ   MESLEK LİSESİ   Şehit Öğretmenlerimiz   100 Temel Eser   e-MEVZUAT   Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi   Bu benim eserim   Eğitek Çağrı Merkezi   Avrupa okul ortaklıkları      
 
 
Tel: 0242 618 11 01 - 618 11 16 Faks: 0242 618 49 88 E-posta:elmali07@meb.gov.tr